آرشیو اخبار


1397/04/04 | آموزش|روابط عمومی

اطلاعیه شماره 2 کمیته آموزش1397/04/04 | آموزش|روابط عمومی

اطلاعیه دوره آموزش تئوری مربیگری درجه 31397/04/04 | روابط عمومی|آموزش

اطلاعیه آزمون مربیگری درجه 21397/04/03 | یزد|روابط عمومی

دومین دوره از مسابقات سواری کلاسیک اسب اصیل استان یزد برگزار شد1397/04/03 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعیه بسیار مهم برای مالکان اسب ترکمن1397/04/03 | روابط عمومی|پرش

اطلاعیه مسابقه پرش با اسب csiتیرماه 13971397/04/03 | روابط عمومی|جشنواره زیبایی

رییس کمیته جشنواره و زیبایی منصوب شد1397/04/02 | پرش|روابط عمومی

نتایج سه روز مسابقه csi2*w1397/04/02 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعیه کمیته جانبازان و افراد دارای معلولیت1397/04/02 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعیه آزمون جامع تئوری برای مربیان سوارکاری افراد دارای معلولیت1397/04/02 | روابط عمومی|روابط عمومی

جلسه کمیته جانبازان و افراد دارای معلولیت برگزار شد1397/04/01 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعیه ثبت نام برای هفته اول مسابقات اسبدوانی شهرستان ترکمن1397/03/28 | روابط عمومی|روابط عمومی

نمایشگاه بین المللی صنعت اسب، حیوانات همزیست و فرآورده ها در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شد1397/03/28 | روابط عمومی|روابط عمومی

اطلاعیه مسابقات CSI**W1397/03/28 | تهران|جشنواره زیبایی

اطلاعیه شماره ٦ جشنواره زیبایی رده B شهر آفتاب تهران1397/03/28 | خراسان شمالی|جشنواره زیبایی

پانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن1397/03/27 | البرز|استقامت

بخشنامه اولین رویداد سواری استقامت استان البرز جام مهرگان هشتم تیر ماه1397/03/26 | کرمان|پرش

نتایج ششمین دوره از مسابقات پرش با اسب استان کرمان1397/03/26 | تهران|پرش

دوازدهمین دوره از مسابقات پرش با اسب استان تهران برگزار شد1397/03/24 | روابط عمومی|روابط عمومی

عید سعید فطر مبارک فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا
آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها